מדד הידידותיות של הלוואות בערבות מדינה – הכי מקצוענים סל יועצים

בעלי העסקים הקטנים והבינוניים בישראל יודעים שהבנקים בישראל נותנים ללקוחותיהם מטרייה בקיץ כאשר לא יורד גשם, כלומר הבנקים מציעים לבעלי העסקים הלוואות כאשר הם אינם זקוקים להן, ולכן תמוה ביותר מדוע הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה את “מדד הידידותיות לעסקים”, ושכחה להדגיש ולהשוות את הכלי החשוב והמשמעותי ביותר שקיים במדינת ישראל והוא הלוואות בערבות מדינה.

מי זכאי לקבל הלוואה בערבות מדינה?

ללא השוואה זו הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פספסה את המטרה שלשמה היא הקימה את מדד הידידותיות, שהוא אינו מציג באמת את כלל האפשריות הטובות שעומדות לפני בעל העסק, היועצים המובילים בישראל יודעים שעבור בעל העסק יש הלוואות בערבות מדינה שהן היחידות שהן טובות ומתאימות לעסקים פעילים וקיימים במדינת ישראל, והלוואות לפתיחת עסק חדש, היועצים המובילים יודעים שהלוואה בערבות מדינה היא טובה פי עשר מונים מכל “ההלוואות הידידותית” לעסקים של הבנקים בישראל, ולכן הרלוונטיות של פרסום “מדד הידידותיות” של הסוכנות לעסקים קטנים בינוניים שואפת לאפס מבחינת כדאיות נטילת הלוואה, אנחנו נעמוד כאן על האפשרויות שעומדות בפני בעל העסק, ולכן מומלץ לקרוא את הכתבה הזו בעיון לפני שמסתמכים על הדוח ורצים לקחת הלוואה מהבנק.

מהו מדד הידידותיות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של מדינת ישראל?

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה את מדד הידידותיות של הבנקים בישראל לאחר שהיא בדקה את היקפי האשראי שהבנקים בישראל נותנים ביחס לריבית ולסיכון של הבנק, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בדקה את הריביות של הבנקים בישראל ואת שיעור הרווחיות של הבנקים, והתייעצה עם היועצים הפיננסיים

הסוכנות פיתחה מדד ידידותיות של הבנקים לעסקים שמשקלל את כל הפרמטרים שציינו, לדעתנו חשוב לציין שהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הייתה צריכה לתת משקל גדול יותר מ30 אחוז במדד ליועצים הפיננסים בהחלטה על איזה בנק עדיף ולאיזה בנק לתת דירוג יותר טוב.

שר הכלכלה טוען שפרסום המדד יביא לייעול המערכת כך שכל בעל עסק יוכל לדעת היכן כדאי לו לקבל הלוואה, ומנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים אומר שהמדד הוא “כלי חשוב להעלאת הידע והמודעות לעידוד התחרות בשוק האשראי הבנקאי”., דירוג הידידותיות של הבנקים בישראל שעשתה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים קבעה שאלה הם הבנקים הידידותיים ביותר לעסקים בישראל לפי הסדר הבא:

 • במקום הראשון והשני ממוקמים בנק הפועלים ובנק מרכנתיל.
 • במקום השלישי נמצא בנק אגוד.
 • במקום הרביעי נמצא בנק מזרחי טפחות.
 • במקום החמישי בנק לאומי.
 • במקום השישי בנק דיסקונט.
 • וסוגר את הרשימה אחרון הוא הבנק הבינלאומי.

צורת הצגת מדד הידידותיות של הבנקים בצורה נכונה

אנחנו טוענים שמדד הידידותיות שהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ייצרה אינו נכון ואינו מתאים לבעלי העסקים במדינת ישראל, המדד הנוכחי נמדד לפי הקריטריונים של היקפי האשראי שהבנקים בישראל נותנים, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בדקה את הריביות של הבנקים בישראל ואת שיעור הרווחיות של הבנקים באופן כללי ושיקללה בתוכו את כל ההלוואות במדינת ישראל לעסקים, ואולם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הייתה צריכה לשכלל במשקלים שונים את הלוואות בערבות מדינה שהן הלוואות שהמדינה נותנת עליהן את הביטחונות לעומת המסלול הבנקאי שבו בעל העסק מביא את הביטחונות, יש להדגיש שהמסלולים האלה שונים וזמינים לבעל העסק באופן פיזי:

 1. נטילת הלוואה מהבנק – כאן הבנק לוקח בחשבון פרמטרים של בטחונות ללקוח שהם נכסים של דירה, בית, רכב, מכשור שניתן לשעבד, ואז הריבית שנקבעת או גודל ההלוואה נקבעים בהתאם לגודל הביטחון, לדוגמא אם לבעל העסק יש בית שני בבעלותו ששווה 6 מיליון שקלים הבנק יסכים לתת לו הלוואה של 4 מיליון שקלים כי יש לו בטחונות והבנק מוגן, והריבית במקרה של הלוואה כזו היא חלומית, המדד הזה אינו נכון משום שאם בנק נתן הלוואה אחת ללקוח גדול וחזק 4 מיליון שקלים ששעבד נכס תמורת קבלת ההלוואה , ואותו הבנק סירב מצד שני לעשרים בעלי עסקים קטנים שאין להם נכס לשעבד, ושהם זקוקים להלוואה של 200 אלף ₪ כל אחד, אז למרות שהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מדדה את היקף האשראי וראתה שהבנק נתן סכום גדול ואז הוא נחשב ידידותי, מבחינתו זהו בנק “לא ידידותי” כי הוא סירב לעשרים בעלי עסקים קטנים אחרים, הסוכנות לעסקים קטנים בדקה גם את הריביות שהבנקים נתנו ודירגה אותם לפי גובה הריבית
 2. מסלול ידידותיות שני שהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים היית צריכה להציג הוא המסלול של הלוואות בערבות מדינה, אם הסוכנות לעסקים קטנים הייתה בודקת מה אחוז הריבית הממוצעת שהלוואות בערבות  מדינה מאפשרות לבעלי עסקים אז היא הייתה מבינה שהריבית של הלוואות בערבות מדינה נמוכה משמעותי מהלוואה בנקאית ידידותית אחרת, הלוואות בערבות מדינה הן עדיפות על פני כל הלוואה ידידותית בנקאית מבחינת כל הפרמטרים שהם חשובים לבעל העסק:
  • הריבית הממוצעת של הלוואות בערבות מדינה נמוכות בלפחות 50 אחוז מהריבית שנהוגה לעסקים בהלוואות בנקאיות רגילות
  • הלוואת בערבות מדינה מאפשרות לבעל העסק לקבל גרייס של שישה חודשים, מה שמאפשר לבעל העסק לפתח את העסק ורק לאחר מכן להתחיל לשלם את ההלוואה בערבות מדינה, לעומת הלוואות בנקאיות רגילות שבעל העסק נדרש לשלם אותם מיידית חודש לארח קבלת ההלוואה
  • הלוואות בערבות מדינה ניתנות לחמש שנים, אלה הן הלוואות נכונות לבעלי עסקים מבחינת יכולת ההחזר של ההלוואות, והן אינן קצרות טווח כמו שהבנקים מעדיפים לתת ללקוחותיהם על מנת לצמצם את הסיכון מבחינתם

מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים בישראל – על פי סל יועצים

לפי דעתנו, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הייתה צריכה לשכלל את משקל הלוואות בערבות מדינה מול הלוואות בנקאיות ביחס של 80 אחוז לטובת הלוואת בערבת מדינה ורק 20 אחוז במשקל של הלוואות בנקאיות, ברגע שהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הייתה מבצעת את השקלול בצורה כזו דירוג הבנקים היה משתנה בהתאם לטבלה שאנחנו מציגים כאן,

כאן יש הפתעה חדשה שבנק מרכנתיל שינה את עורו ולפתע הבין שעזרתה של המדינה בהלוואות בערבות מדינה היא גדולים, ועקף בסיבוב את כל הבנקים כולל שני הגדולים שהם בנק פועלים ובנק לאומי, שלא לדבר על כך שהוא עקף גם את הבינוניים שהם הבנק הבינלאומי ובנק מזרחי

הדירוג של סל יועצים שקובע מי הם הבנקים הידידותיים ביותר לעסקים בישראל הוא לפי הסדר הבא:

 • במקום הראשון ממוקם בנק מרכנתיל
 • במקום השני נמצא בנק פועלים
 • במקום השלישי נמצא בנק לאומי
 • במקום הרביעי נמצא בנק מזרחי טפחות
 • במקום החמישי נמצא הבנק הבינלאומי
 • במקום השישי נמצאים בנק איגוד כרגיל אחרון ללא שום אחריות

הדירוג של סל יועצים שקובע מי הם הבנקים הידידותיים ביותר לעסקים בישראל להלוואות בערבות מדינה בכל המסלולים של קרנות – קורונה, פתיחת עסק, או הרחבת עסק:

 • במקום הראשון ממוקם בנק מרכנתיל
 • במקום השני נמצא בנק לאומי
 • במקום השלישי נמצא בנק מזרחי טפחות
 • במקום הרביעי נמצא הבנק הבינלאומי

שלושה בנקים – בנק פועלים, בנק איגוד ובנק דיסקונט אינם נמצאים בזיכיון של המדינה ואינן יכולים לתת הלוואות לפתיחת עסק או חדש או הלוואות להרחבת עסקים בערבות מדינה

יש לשים לב שהניתוח הזה מדרג את הבנקים בכל הממדים האפשריים, יחדש עם זאת חשוב לדעת, אלה הן לא כל האפשרויות שעומדות בפני בעל עסק, כדאי ללמוד ולהכיר את מגוון הקרנות שנותנות הלוואות לעסק, אני יכול להמליץ כאן על קרנות רבות להרחבת העסק, ועל קרנות רבות שמאפשרות ליזם לקבל הלוואות לפתיחת עסק חדש, לכן לפני פנייה לכל תאגיד בנקאי בבקשת הלוואות שהסבירות לקבלתן אצלם היא נמוכה לחפש ולמצוא את הקרן הנכונה שתעזור לעסק שלך

הכותב הוא יעקב אלון יועץ פיננסי לקבלת הלוואות בערבות מדינה לעסק  ומנכ”ל סל יועצים

קרדיט: freepik

מאמרים נוספים

[contact-form]  

מימון נדלן

מימון נדל"ן מסחרי אם אתה יזם נדלן, זקוק למזומנים כדי להקים פרויקט נדלן, ידע יש, ניסיון יש, הפתרון מונח כאן לפניך עם יועץ מקצועי שעשה מימון פרויק נדלן גם לקטנים וגם לגדולים, עם הבנקים הגדולים, עם גופי המימון המובילים במשק, פתרון מהיר ומקצועי ונכון תוך פחות משבוע. גם אם סורבת בבנק ואתה מעוניין לקבל משכנתא למסורבי [...]

Leos Media & Interactive
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Call Now Button