איך להגיש בקשות הלוואות בערבות מדינה באתר ☝️ הכי מקצוענים סל יועצים

מעכשיו הגשת בקשות לצורך קבלת הלוואות בערבות מדינה למטרות לפתיחת עסק חדש או להרחבת עסק קיים אפשרית אך רק באתר משרד האוצר, מומלץ לצפות בסרטון בכדי לדעת אם אתה זכאי.

✔️ הלוואות בערבות מדינה על בסיס הצלחה ☝️

✔️ צלצלו לזכאות!

יעקב אלון | סל יועצים

מי זכאי לקבל הלוואות בערבות מדינה לעסק?

שלבי הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה

פתיחת הגשת בקשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשה

הגשת בקשה לקבלת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות היא רק דרך האזור האישי באתר משרד האוצר, את בקשות הלוואות בערבות מדינה מגישים באתר של משרד האוצר בלינק החדש כאן, יועץ הלוואות בערבות מדינה או להגיש בקשה, אנחנו נציג כאן באופן מפורט כיצד להגיש בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות, ההמלצה שלנו היא להכין תכנית עסקית רגילה בקובץ וורד בפורמט הרגיל, ורק לאחר מכן להעתיק את המידע המוכן לצורך הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות באתר לאחר הלחיצה על הלינק אתם מתבקשים להכניס את מספר תעודת הזהות שלכם ואת הסיסמא שקיבלתם ממשרד האוצר לכל השירותים הממשלתיים שלכם, עכשיו אתם מגיעים למסך הראשון של הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות.

מסך ראשון הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות באתר משרד האוצר

זהו צילום המסך הראשון באזור האישי באתר משרד האוצר, שבו אתם מגישים את בקשת הלוואות בערבות מדינה לפתיחת עסק חדש או להרחבת עסק קיים

בכדי להתקדם עם הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה, יש ללחוץ על הלחצן של “הגשת בקשה עבור קרן לעסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור של עד 100 מיליון שקלים>>“. וכעת עוברים למסך השני.

מסך שני

הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות באתר משרד האוצר

צילום מסך שני הלוואות בערבות מדינה עם בחירת מטרות ההלוואה: הון חוזר, עסק חדש, השקעה, משולב, פרטי העסק ופרטי בעלי העסק

זהו צילום המסך השני של הלוואות בערבות מדינה:

במסך זה צריך לענות ראשית על מטרות הלוואות בערבות מדינה:

 1. פערי תזרים שוטף – זהו מסלול “מימון הון חוזר”
 2. השקעה בעסק קיים – זהו מסלול “השקעות בעסק”
 3. מסלול משולב – זהו מסלול “השקעות בעסק + מימון הון חוזר”
 4. השקעה בעסק חדש – זהו מסלול “הלוואות לפתיחת עסק חדש” הידוע.

עכשיו עוברים לשאלות על פרטי העסק:

 1. שם העסק
 2. אמצעי זיהוי מספר עוסק מורשה, תעודת זהות בעסק חדש, ח.פ לחברה בע”מ, או מספר עמותה.
 3. סכום ההלוואה.
 4. השקעה בעסק חדש – זהו מסלול “הלוואות לפתיחת עסק חדש” הידוע.
 5. מגיש הבקשה- יועץ הלוואות בערבות מדינה נציג מטעם בית העסק, או בעל העסק
 6. שם בעל העסק
 7. תעודת זהות בעל העסק
 8. דואר אלקטרוני
 9.  מספר טלפון.
 10. אישור הפרטים והמשך>>

מסך שלישי הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות באתר משרד האוצר

צילום מסך בקשת הלוואות בערבות מדינה – המשך מילוי פרטי העסק כגון כתובת אתר אינטרנט

מסך שלישי הוא המשך מילוי פרטי העסק:

 1. סיווג הענף של בית העסק
 2. תת סיווג הענף של בית העסק
 3. תאריך הקמת העסק
 4. תאריך התחלת פעילות העסק
 5. כתובת העסק המלאה והעיר
 6. מיקוד ומספר טלפון
 7. כתובת אתר האינטרנט, או דף פייסבוק של העסק
 8. תיאור הפעילות העסקית
 9. היקף מכירות שנה אחרונה, היקף קניות שנה אחרונה, הוצאות נוספות.
 10. שם מנהל העסק, תעודת זהות מנהל העסק.
 11. המשך לדף הבא>>

מסך רביעי הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות באתר משרד האוצר

צילום מסך רביעי הגשת בקשות הלוואות בערבות מדינה באתר משרד האוצר – פרטי בעלים של העסק, כתובת, נכסים כגון בית, פרטי בת הזוג, וציון האם עובד בעסק בן משפחה.

מסך רביעי הוא פרטים על בעל העסק:

 1. שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות
 2. תאריך לידה, תאריך עלייה
 3. כתובת מגורים, עיר מגורים, מספר טלפון בעל העסק
 4. כתובת דואר אלקטרוני
 5. האם קיימת דירה או מספר דירות בבעלות בעל העסק, שווי הדירה
 6. שם בת הזוג, מספר תעודת זהות בת הזוג
 7. ציון האם בעסק עובד בן משפחה ומיהו.
 8. המשך לדף הבא>>

מסך חמישי הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות באתר משרד האוצר

צילום מסך חמישי של הגשת בקשות הלוואות בערבות מדינה באתר משרד האוצר – מילוי פרטי עסקים קשורים לבעל העסק, אם קיים

מסך חמישי הוא מסך על עסקים קשורים לבעל העסק:

 1. ציון האם קיים או לא קיים עסק קשור.
 2. במידה וקיים עסק קשור יש לציין את מספר עוסק מורשה שלו והשם של העסק, חברה או עמותה.
 3. המשך לדף הבא>>

מסך שישי הגשת

הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות באתר משרד האוצר

צילום מסך הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה במשרד האוצר, נתוני עובדים, נתוני לקוחות ונתוני ספקים

מסך שישי הוא מסך על העסקת עובדים וסוגי עובדים בעסק:

 1. יש לציין את מספר העובדים בעסק לפי תחומים: ניהול, שיווק, ייצור, מנהלה.
 2. יש לציין את מספר העובדים בעסק לאחר קבלת הלוואה בערבות מדינה לפי תחומים: ניהול, שיווק, ייצור, מנהלה.
 3. הזנת שמות לקוחות עיקריים של העסק ותחום הפעילות של הלקוחות
 4. הזנת שמות ספקים עיקריים של העסק ותחום הפעילות של הספקים
 5. המשך לדף הבא>>

מסך שביעי הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות באתר משרד האוצר

צילום מסך שביעי הגשת בקשות הלוואות בערבות מדינה באתר משרד האוצר – מילוי פרטי התנהלות פיננסית של בעל העסק, פרטי הבנקים הפעילים ותביעות משפטיות

מסך שביעי הוא מסך התנהלות בנקאית:

 1. יש לציין את את כל שמות הבנקים הפעילים, ואת מספר הסניף של הבנק.
 2. הצהרה שאלו כל חשבונות בעל העסק.
 3. ציון האם קיימות תביעות משפטיות לבעל העסק
 4. המשך לדף הבא>>

מסך שמיני

הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות באתר משרד האוצר

צילום מסך הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה באתר משרד האוצר – פרטי הלוואה, גובה הלוואה, מסלול מבוקש, סכום מבוקש

מסך שמיני הוא פרטי ההלוואה המבוקשת:

 1. יש לציין את סכום הבקשה.
 2. מטרת ההלוואה.
 3. בחירת מסלול הון חוזר, השקעה בעסק, פתיחת עסק חדש, מסלול משולב
 4. מה מחזור המכירות של העסק.
 5. לאיזה בנק מוגשת הבקשה. מספר סניף
 6. המשך לדף הבא>>

מסך תשיעי הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות באתר משרד האוצר

צילום מסך תשיעי של הגשת בקשות הלוואות בערבות מדינה – תכנית ההשקעות של בעל העסק לפי סעיפי השקעה שונים כגון: שיפוץ, מלאי, מחשוב, פרסום

מסך תשיעי הוא תכנית ההשקעות של בעל העסק:

 1. יש לציין את סכום הבקשה בהתאם לצרכים של בעל העסק: שיפוצים במבנה, קרקע ומבנים, מחשוב, מכונות וציוד, מלאי ופרסום. יש לחלק את הסכומים בהתאם לסעיפים המבוקשים
 2. ציון גובה ההשקעה של בעל העסק.
 3. ציון הון עצמי
 4. האם יש מקורות נוספים לצורך מימוש תכנית ההשקעות
 5. מיהו המקור האחר
 6. המשך לדף הבא>>

מסך עשירי הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות באתר משרד האוצר

צילום מסך עשירי הגשת הלוואות בערבות מדינה באתר משרד האוצר – תחזיות רווח והפסד של העסק בשלושת השנים הקרובות והכל חייב להיות תואם את התכנית העסקית של העסק.

מסך עשירי הוא תחזיות רווח והפסד לשלושת השנים הקרובות:

 1. יש להגדיר את המכירות החזויות בהתאם לתכנית העסקית שמוגשת, יש לציין את המכירות בשקלים לכל אחת מהשנים הקרובות
 2. יש להגדיר את הקניות החזויות בהתאם לתכנית העסקית שמוגשת, יש לציין את הקניות בהתאם לרווח הגולמי שצפוי לעסק בשקלים לכל אחת משלושת השנים הקרובות
 3. יש להגדיר את הוצאות הנהלה וכלליות החזויות בהתאם לתכנית העסקית שמוגשת, יש לציין את הוצאות הנהלה וכלליות החזויות בהתאם להוצאות שצפויות עקב מימוש התכנית העסקית, יש לציין את ההוצאות לכל אחת משלושת שנים הקרובות
 4. יש להגדיר את הרווח התפעולי החזוי של העסק בהתאם לתכנית העסקית שמוגשת, יש לציין הרווח התפעולי החזוי של העסק, בהתאם לדוח רווח והפסד החזוי לכל אחת משלושת השנים הקרובות
 5. יתרות של העסק: המלאי, לקוחות חייבים, ספקים שחייבים להם
 6. המשך לדף הבא>>

סיום הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה חדשות באתר משרד האוצר

 1. יש להעלות לאתר משרד האוצר את כל המסמכים הנלווים להגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה : תצהירים, דוחות כספיים, מסמכי בנק אישור תשלום
 2. לחתום על תצהיר ללווה.
 3. תשלום אגרת מדינה וסיום הגשת בקשת הלוואה לעסק בערבות מדינה >>

הגשת בקשות הלוואות בערבות מדינה באופן עצמאי

ללקוחות אשר מעוניינים להגיש את בקשת הלוואות בערבות מדינה בכוחות עצמם וללא עזרת יועץ מקצועי, ניתן לקבל הדרכה מלאה כיצד להגיש בקשות הלוואות בערבות מדינה בשיטת עשה זאת בעצמך בכתבה הבאה באתר גלובס

קרדיט: freepik

מאמרים נוספים

[contact-form]  

מימון נדלן

מימון נדל"ן מסחרי אם אתה יזם נדלן, זקוק למזומנים כדי להקים פרויקט נדלן, ידע יש, ניסיון יש, הפתרון מונח כאן לפניך עם יועץ מקצועי שעשה מימון פרויק נדלן גם לקטנים וגם לגדולים, עם הבנקים הגדולים, עם גופי המימון המובילים במשק, פתרון מהיר ומקצועי ונכון תוך פחות משבוע. גם אם סורבת בבנק ואתה מעוניין לקבל משכנתא למסורבי [...]

Leos Media & Interactive
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Call Now Button