הלוואות בערבות מדינה קבלן בניין ☝️ הכי מקצוענים סל יועצים

קבלן בניין נזקק לקבל הלוואות בערבות מדינה לצורך רכישת ציוד והון חוזר על מנת שיוכל לממן את הפרויקטים שזכה בהם

✔️ הלוואות בערבות מדינה על בסיס הצלחה ☝️

✔️ צלצלו לזכאות!

יעקב אלון | סל יועצים

מי זכאי לקבל הלוואות בערבות מדינה

קבלן בניין: הלוואות בערבות מדינה לקבלני בניין בישראל

קבלני הבניין הם בעלי מקצוע בתחום הבנייה שאחראים על עבודות תשתית הקשורות לבנייה, ובניית הבניינים עצמם, הם מבצעים את בניית המבנים לפי שלבי הבנייה. הקבלנים יכולים לעסוק בתחום הפעילות שלהם כבעלי עסק או כחברות בנייה בע”מ , לעתים עסק בתחום הבנייה מעסיק עובדים ולעתים העבודה היא רק ניהולית עם קבלני משנה, בין קבלני הבניין שי עסקים  שעוסקים ביזמות, יש להדגיש שתחום היזמות הוא “מוקצה” בתחום הלוואות בערבות מדינה, והלוואות בערבות מדינה אינן מאושרות לסוג זה של פעילות, לכן יש צורך להיזהר במטרות ההלוואה לא להכניס פעילות של רכישת נדלן כי הבקשה תסורב מיידית, קבלני הבניין בישראל פועלים בשיטות שונות של בנייה, וסוגי מבנים שונים, כאשר מדובר בקבלן שיפוצים אז היקף הפעילות שלו הוא מוגבל, ישנם קבלני שיפוצים שמסתייעים בקירות גבס בכדי להגיע לתוצאות מהירות ובמינימום עלויות, בכל פרויקט בנייה  פועלים סוגים שונים של קבלני בניין או קבלני משנה כגון :קבלן הריסת מבנים, קבלן עבודות עפר, קבלן שלד, קבלן חשמל, קבלן אינסטלציה, קבלן עבודות טיח, צבע, גמר ועוד הכול לפי סוגי ההתמחויות השונות שנדרשות לשם הקמת המבנה. מעל כולם יש את קבלן הבניין שהוא זה שמנהל את הפרויקט ואת שאר הקבלנים לפי סוגים כפי שפירטנו.


דבר ראשון לפני שנכנסים לעובי הקורה, צריך להבין ששני המונחים הלוואות בערבות מדינה לביצוע השקעות של רכישת ציוד וחומרי גלם מצד אחד, ומצד שני יש צורך לממן את תשלומי משכורות העובדים, דלק ותפעול העסק זה מסלול הון חוזר, הקבלן נזקק להלוואה במסלול משולב של השקעות לעסק והון חוזר. צריך לשים לב שהביטויים הללו הם זהים:

קבלן בניין: מימון הפרויקט = מימון הון חוזר + ביצוע השקעות ברכישת ציוד

קבלן בניין הוא צרכן האשראי הכי גדול שיכול להיות, קבלני בניין נזקקים להלוואות בערבות מדינה כאוויר לנשימה, מאחר וזהו כמעט המקום היחידי שמאפשר להם לקבל הלוואות לשני צרכים בלעדיים ויחידים:

  1. הלוואות בערבות מדינה לרכישה של ציוד שישמש אותם לעבודתם, קבלן בניין אינו יכול לבצע עבודות ללא כלי עבודה מסוגים שונים: ציוד לניסור וקידוח בבטון, באגרים, בובקטים, מחפרונים, מכבשים ועוד ועוד סוגים שונים של כלי עבודה קטנים לכל בעל מקצוע, ולכל סוג של בעל מקצוע, ברגע שקבלן בניין זוכה בפרויקט הסבירות היא שהכלים שנמצאים ברשותו עובדים כבר על אתר בנייה אחר, והוא לא יכול להוציא את כלי העבודה או את הציוד מהאתר השני משום שהוא יגרום להפסקת העבודה באתר השני, ומה יהיה על העובדים שצריכים להגיע למקום העבודה, כיצד הם יעבדו? ומכאן הוא נדרש לרכוש ציוד נוסף שגם מרחיב את העסק שלו, מגדיל את ההכנסות בצורה משמעותית, וגם את הרווחיות השנתית שלו שבסופה של שנה הוא רוצה לראות בחשבון הבנק שלו יותר מזומנים
  2. הלוואות בערבות מדינה לרכישה של חומרי בניין, תשלום לעובדים, תשלומי דלק וסולר, תשלומי תיקונים של כלי העבודה שנמצאים ברשותם, השם הכללי לכל הרשימה הנ”ל הוא: הון חוזר, קבלן הבניין זקוק להון חוזר משום שהוא מקבל את כספו מהלקוח שלו בצורה של “חשבונות חלקיים”, משמעותם של אותם חשבונות חלקיים היא שקבלן הבניין מציג ללקוח שלו את העבודה שביצע בסוף החודש, מוציא ללקוח שלו חשבון חלקי, חשבון חלקי הוא כמו שאתה קורה למלצר במסעדה ואומר לו “חשבון בבקשה”, המלצר נותן לך חשבון, ואתה משלם לו לאחר מכן. במקרה של נו, של קבלן הבניין הוא מגיש ללקוח שלו “חשבון חלקי” של עבודות שהוא ביצע מהלך החודש האחרון, הלקוח מאשר שהוא ביצע את העבודה לפי אותו “חשבון חלקי” שהוגש לו, וכאן מגיע הקוץ הכי גדול של קבלני בניין בישראל, הוא מקבל את הכסף לחשבונו בתנאי תשלום שוטף + שישים ימי עבודה, ובמקרים אחרים גם שוטף + תשעים ימי עבודה, ומה עושה קבלן הבניין שצריך לשלם משכורות של מאות אלפי שקלים לעובדים שלו תוך עשרה ימים מסוף החודש? חייב להביא מימון לצורך תשלום, הרי העובדים לא יגיעו לעבודה, הפרויקט  ייעצר, והוא יעוף מענף קבלניי בניין.

קבלן בניין: הסוגים שונים של חוזים לביצוע פרויקטים

החוזים של קבלני בניין נחתמים בצורה שמקשה מאוד על הקבלנים, הם נדרשים תמיד וללא יוצא מהכלל לממן את כל הפרויקט. הלקוח  ” משלב ידיים” מגיע לאבן דרך ורק אז משלם. זה נקרא מימון הון חוזר.

נשים לכם כאן נוסחה:

חוזה לפי כמויות ביצוע: חוזה לפיו שכרו של הקבלן נקבע לפי חישוב כמויות הבנייה שמבוצעות בפועל בשטח, כאשר בסוף חודש מבצעים כתב כמויות של העבודות, ואז מוציאים חשבון עסקה, והקבלן מקבל את הכסף לפי העבודה שביצע בפועל.

חוזה לפי זמן עבודה שהושקע בפועל: הקבלן מתחייב בחוזה על כלים שהוא מעמיד בשטח, מספר עובדים שהוא מעמיד בשטח, והוא מקבל את הכסף לפי הזמן ביצוע בפועל בשטח בסוף כל חודש מבצעים חשבון.

בקבלנות “גומרים הולכים” – כאן המדידה היא לפי פרויקט ואבני דרך, הקבלן מציג תוצאה כגון סיום ריצוף, סיום שלד, סיום צבע, סיום הנחת חול – בכל בהתאם לחוזה

באחריות הקבלן לבצע את בדיקות האיכות, לכל שלב יש את הבדיקות שלו, הקבלן נדרש להציג את התוצאות, בשטח יש בדרך כלל מהנדס אזרחי שמבצע בדיקות איכות מתמשכות בשטח, והוא מאשר את המעבר משלב לשלב.

אחריותו של קבלן בניין נמשכת מספר שנים לאחר סיום גמר עבודות הבנייה. כלומר אם יש ליקויים בבנייה שמתגלים מספר שנים לאחר סיום הבנייה, קבלן הבניין חוזר לשטח במסגרת האחריות שהוא נתן לבנייה שהוא ביצע, על הקבלן לתמחר מראש גם את עלויות התיקונים הנוספות והם חייבות להיות בתוך חוזה העבודה עם הלקוח

רווח של קבלן בניין

לפני שנמשיך בנושא מימון פרויקט באמצעות הון חוזר עלינו לשים לב שהרווחיות של קבלן בניין בישראל היא גבוהה בכיסו האישי, אולם באחוזים היא בדרך כלל מאוד נמוכה, נתונים אלו אינם סותרים אחד את השני. בואו נבין את הדברים לעומק, יש לנו קבלן בניין שמרוויח חמישה אחוזים בממוצע בתחום על כל הפרויקט, אם נשווה את הרווחיות זו לענפים אחרים כמו נניח מינימרקט ששם הרווחיות היא פי ארבע באחוזים כלומר, בעל מינימרקט יסיים ברווח של עשרים אחוז על  מחזור של מיליון שקלים כלומר יישאר לו רווח נקים שנתי בכיס של עשרים אחוז כלומר מאתיים אלף שקלים שנתי, ובחישוב חודש כשמונה עשרה אלף שקלים בחודש נקי בכיס שזה רווח יפה מאוד לכל הדעות, אם נשווה זאת לשכיר ממוצע בישראל שמרוויח משכורת של כששת אלפים שקלים, והמקצוענים שבינם מקבלים שניים עשר אלף שקלים, כלומר שווה ביותר לבעל המינימרקט. לעומת זאת רווח של קבלן בניין שיש לו רק חמישה אחוזים על מחזור ממוצע של עשרים מיליון שקלים, כלומר קבלן הבניין מכניס לביתו רווח שנתי של חמשיה אחוזים על עשרים מיליון כלומר רווח שנתי של מיליון שקלים, ובחישוב חודשי אנחנו מדברים על רווח חודשי נקי של שמונים אלף שקלים, וזאת למרות שלכאורה אחוז הרווח שלו יותר נמוך.

כלומר לכל ענף יש אחוזי רווח שונים, וכל קבלן בניין שרוצה הלוואות בערבות מדינה חייב לבדוק את נקודת הרווח שלו ויכול ההחזר לפני שהוא מתחיל בקשת הלוואות בערבות מדינה

מטרת הלוואה בערבות מדינה לקבלן בניין:

קבלן בניין נדרש לבצע רכישת ציוד עזר לבניית הבניינים, ותשלום לעובדים שמשולם במזומן מידי יום, כמו כן לממן את רכישת חומרי הגלם עבור הבנייה ועד לקבלת הכסף מהלקוח, כאשר התשלום מתקבל מהלקוחות בתנאי תשלום של שוטף פלוס 60 או שוטף פלוס 90, הדבר מקשה על קבלן בניין לשלם תשלומים בזמן ולכן הוא פנה אל סל יועצים בבקשת עזרה בהגשת בקשת הלוואה בערבות מדינה, יעקב אלון סל יועצים, הגיש את בקשת הלוואות בערבות מדינה, וליווה את הלקוח בתהליך קבלת הלוואה לעסק. רק נדגיש כאן כפי שהגדרנו קודם שינם שתי אפשרויות שעומדות בפני קבלן בניין לקבל הלוואות, וכדאי לעמוד על ההבדלים בין הלוואת בערבות מדינה וקרן עוגן הלוואות לעסקים לפני הגשת בקשות, יש יתרונות ויש חסרונות וכדאי לעמוד עליהם, או פשוט להתייעץ איתי בטלפון.

סרטון הדרכה לכתיבת תכנית עסקית ומילוי טפסים בשיטת עשה זאת בעצמך לקבלת הלוואות בערבות מדינה

קבלן בניין: סרטון הדרכה חתימות עורך דין ורואה חשבון ומסמכים נדרשים להגשת בקשות הלוואות בערבות מדינה

לנוחותכם, מצורף סרטון הדרכה שנותן לכם הסבר מפורט כיצד לחתום על מסמכי הבקשה של הלוואות בערבות מדינה, ניתן להתקשר לצורך קבלת הסבר, זה הכי פשוט והכי קל.

טלפון הנייד: 050-762-7623

**

בסיפורי לקוחות שאנחנו מביאים אליכם, אנחנו דואגים לשמור על חסיונם של לקוחותינו, ולכן אנחנו לא נותנים פרטים מזהים של הלקוח, מדובר על סודות עסקיים, שיטות תמחיר, ונקודות עסקיות שאיננו רוצים לחשוף וגם לקוחותינו אינם מעוניינים לחשוף, אנחנו בחברת סל יועצים דואגים לשמור על חסיונם של לקוחותיה בצד העסקי ולשמור על הצלחתם בעתיד.

קרדיט: freepik

מאמרים נוספים

[contact-form]  

מימון נדלן

מימון נדל"ן מסחרי אם אתה יזם נדלן, זקוק למזומנים כדי להקים פרויקט נדלן, ידע יש, ניסיון יש, הפתרון מונח כאן לפניך עם יועץ מקצועי שעשה מימון פרויק נדלן גם לקטנים וגם לגדולים, עם הבנקים הגדולים, עם גופי המימון המובילים במשק, פתרון מהיר ומקצועי ונכון תוך פחות משבוע. גם אם סורבת בבנק ואתה מעוניין לקבל משכנתא למסורבי [...]

Leos Media & Interactive
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Call Now Button